فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی هرمزگاناستان هرمزگان:
بندرعباس، انتهای رسالت شمالی ، روبروی سه راه مهرگان، ساختمان A&B، طبقه همکف
تلفن همراه:09177614920

درویش زاده